Om oss

Hva gjør vi?

Vi arbeider for økt bevissthet om arv og eierskifter i bedrifter gjennom å bistå personer med arv og arverelaterte utfordringer og bedriftseiere med eierskifter i bedrifter.

Eksempler på dette er arveprosesser, arveoppgjør, generasjonsskifter i bedrifter, kjøp og salg til ansatte/kjent kjøper eller en foreløpig ukjent kjøper.

Vårt utgangspunkt er å minimere konflikter og sikre våre kunders verdier.

Hvordan gjør vi det?

Vi leverer selvhjelpspakker (videokurs, sjekklister, prosesshjelp og tester) slik at du kan gjøre mest mulig selv. Det finnes mye kunnskap og best practice om privat arv og eierskifter i bedrifter. Dette er systematisert i våre pakker. Ditt eierskifte er unikt og du kan gjøre mye selv. Men du har kanskje også behov for ytterligere fagkompetanse. Vi samarbeider tett med advokat, psykolog og revisor slik at vår leveranse dekker alle dine behov.

Hvorfor gjør vi det?

Vi har lang og tildels dyrekjøpt erfaring.  Arv og eierskifte kan være svært krevende! Vi ønsker å hjelpe deg til å bevare gode relasjoner innen familien, til ansatte og samarbeidspartnere. Vi bistår deg med å sikre dine verdier, verdier som kan være bygget opp gjennom et langt liv eller kanskje gjennom generasjoner.

 

 

Vi tror på prosesser som sikrer både menneskelige og finansielle verdier.