ARES TURBINE AS: GASSTURBIN LAGER ELEKTRISK STRØM FRA BIOMASSE

 

Processing your request, Please wait....
KontaktpersonBirger Rustberggard
Telefonnummer(47) 91119074; br@aresinvest.no;
Meglers nettside for objektetbr@aresinvest.no;
KapitalbehovNOK 7,0 mill

Eierne har utviklet en ny type gassturbin som gjør det mulig å benytte alle typer brennbart materiale som energikilde i gassturbinen. Oppfinnelsen vil gjøre det mulig å produsere elektrisitet direkte fra trepellets, biomasse, plast, søppel etc. uten å gå veien om damp. En gassturbin av denne typen vil ha et vekt/effektforhold som en dieselmotor. Og vil ifølge beregninger utført av SINTEF ha en el-virkningsgrad på 30% (30kw el, 70kw varme). Patent er søkt i ca 100 land, hvorav patent er godkjent i 51 land. Innstillingen fra patentmyndighetene er positiv på alle punkt.
En oppfinnelse som dette vil spesielt ha et marked i land som har stor tilgang på biomasse og ikke et utbygd overføringsnett for strøm; bl.a. land som Afrika, India, Brasil med flere. SINTEF-rapport og vedlegg på forespørsel.
Fase 1: Bygging av prototyp og godkjent patent internasjonalt er gjennomført.
Fase 2: Videreutvikle prototypen til salgbar enhet samt arbeide med å finne samarbeidspartnere starter nå.
FINANSIERING:
Partner og/eller investor søkes. Både forretningsmessig og produksjonsteknisk.
Kapitalbehov til utvikling og test av salgbar enhet anslås til kr 6,0 mill. Testperiode 6 til 12 mnd.
Kapitalbehov til markedsføring og oppstart i to forskjellige land/markeder anslås til kr 7,0 mill.
Partner med egne produksjonsfasiliteter ønskes primært.
Vi vil søke delfinansiering hos virkemiddelapparatet. Herunder PAN Innovasjon, Buskerud Fylkeskommune, NYSNØ og/eller Innovasjon Norge.

Listing ID: 9575d08d16a9356b